Uddannelses-og erhvervsvejledning

Uddannelses-,erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på Saltum Centralskole varetages af UUVendsyssel Øst Vest - Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Centret er placeret i Brønderslev, men vores vejleder – Christian Grubert - kommer her på skolen jævnligt. I øvrigt kan han træffes på telefon 4191 3794 eller på mailadressen cg@uuoestvest.dk

UU-centret har også en hjemmeside, der findes på adressen www.uuoestvest.dk