Rygning

Der er rygeforbud på skolens område for alle, både elever og ansatte.

Eleverne må altså ikke ryge på skolens område. Hvis dette alligevel skulle ske, giver klasselæreren hjemmet besked om dette. 3. gang en elev tages i at ryge på skolens område i løbet af et skoleår, informeres forældrene, hvorefter eleven sendes hjem. Eleven skal herefter blive hjemme den følgende skoledag. Ved efterfølgende overtrædelser i det samme skoleår, gentages hjemsendelsen.

Ved arrangementer udenfor skoletiden(forældremøder, skolefester m.m.) skal voksne ryge udenfor skolens område.