Prøver

Skolen holder hvert år i maj/juni afgangsprøverfor 9. klasserne efter undervisningsministeriets gældende bestemmelser.

Afgangsprøverne er obligatoriske for alle elever, og man tilmeldes automatisk til prøverne. Kun i ganske særlige tilfælde kan der dispenseres, og i så fald skal der foretages en alternativ evaluering.

Hvis eleven bliver forhindret i at gennemføre prøverne på grund af sygdom, holdes "sygeprøver" i december/januar.

I løbet af efteråret/vinteren laves en obligatorisk projektopgave på 9.klassetrin. Opgaven skal have en skriftlig vurdering, og eleven bestemmer, om læreren skal give en karakter, og om vurderingen og den evt. karakter skal påføres afgangsbeviset.

 

Som et led i vurderingen af elevernes faglige standpunkter, og for at vænne eleverne til at disponere over 3-4 timer holdes skriftlige termins- og årsprøver for 8. og 9. klasserne.

I uge 48 eller 49 er der terminsprøver for 8.klasserne i dansk og matematik, mens 9. klasserne har terminsprøver i dansk og matematik i januar (uge 3)

I juni holdes årsprøver for 8. klasse i dansk og matematik.

Endelig holder 9. klasserne ofte også ”prøve-prøver” i løbet af skoleåret i forskellige mundtlige fag.