Elevrådet

Elevrådsrepræsentanterne fra 4.-9. klasse danner skolens elevråd, og rådet mødes ca. en gang om måneden en times tid sammen med en fast kontaktlærer. Til møderne drøfter vi, hvad der rører sig på skolen udenfor undervisningen - ekstra aktiviteter, arrangementer, frikvarterer og skolebod samt orientering fra lærermøder og skolebestyrelsen. Elevrådet råder selv over et mindre beløb, som de kan bruge til indkøb. Hvis elevrådet ønsker at få nogle ting i deres hverdag ændret, kan de skrive brev eller lade kontaktlæreren bringe beskeden videre til ledelsen eller et lærermøde. Formanden er medlem af skolebestyrelsen, så her kan elevrådet også tage en sag op.